9 Temmuz Zabıt Katipliği klavye sınav yorumları

9 Temmuz 2018 günü sözleşmeli Katip alımları klavye sınavı yapıldı. Saat 09:00’da başlayan bu sınav 3 dakika sürdü. Zabıt Katibi adaylar 3 dakika içerisinde en az 90 kelime doğru yazmak zorundadır. 90 kelime ve üzeri yazanlar bir sonraki aşama olan sözlü mülakata çağıralacaktır. Uzun bir çalışma döneminden sonra memur adayları klavye sınavında ter döktü. Hem F klavye hem Q olmak üzere adaylar istediği klavyeden sınav olabildiler. Sadece 90 kelime doğru yazmak yetmiyor. Genel olarak metin içeriğindeki yanlış sayısı yüzde 40’dan fazla olmamak zorundadır. Zabıt Katipliği klavye sınav sonuçları ne zaman açıklanacağına dair malesef herhrangi bir net bilgi bulunmuyor.

Daha önce Adalet Bakanlığından şu duyuru yapılmıştı.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı 6 ncı maddesinin 6/c bendinde “Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)” hükmü yer almaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı